OBSŁUGA KLIENÓW

Obsługuje ono 140 000 klientów w Toledo, a wszystkie jego operacje rachunkowe są załatwiane przez komputer zlo­kalizowany w Columbus (Ohio). Odczyt z licz­nika każdego klienta jest dokonywany normal­nie co dwa miesiące, chociaż czasem nie przeprowadza się żadnych odczytów przez wiele miesięcy (identycznie, jak to miało miejsce w mojej sprawie z Con Ed). W wypadku, gdy nie dokonuje się odczytu, aby stwierdzić rzeczy­wiste zużycie, jego wysokość ustala komputer gazowni i oblicza należność, którą następnie ob­ciąża się klienta. Z jakiegoś powodu, nie wy­jaśnionego w protokołach sądu, komputer Co­lumbia Gas Co. wykazuje zwykle w tych sy­tuacjach zaniżone zużycie. W konsekwencji, kiedy po serii ustaleń poczynionych przez komputer, następuje w końcu rzeczywiste od­czytanie licznika, wynikający stąd rachunek za istotnie zużyty gaz może okazać się zaska­kująco wysoki. W tych przypadkach klient, zwłaszcza ubogi, nie jest w stanie go zapłacić.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!