OCHRONA SFER ŻYCIA

Jednakże kontury tych rozwiązań zo­stały naszkicowane bardzo ogólnie, z pominię­ciem tak trudnych i kłopotliwych pytań, jak np. jakie typy przedsiębiorstw świadczących publi­czne usługi komputerowe winny podlegać kon­troli administracyjnej? Jest rzeczą oczywistą, że gigantyczny, międzynarodowy lub między- stanowy zakład publicznych usług komputero­wych, mający dostarczyć informacji kredyto­wych o 100 milionach ludzi, podlegałby kontroli administracyjnej; powinno to być równie oczy­wiste jak to, że mały, lokalny zakład usług komputerowych podlegałby tylko minimalnym ograniczeniom. Pomiędzy tymi skrajnymi przy­padkami rozciąga się wielka sfera niejasności, kryjąca odpowiedź na pytanie, które z rozwią­zań nie powinny być nawet proponowane przed dokonaniem solidnych badań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!