ODBICIE NUMERU

Wręczasz ekspedientowi twoją kartę, którą ten umieszcza w małej głowicy uchwytowej, bardzo podobnej do współczesnych urządzeń stosowanych do odbicia numeru karty kredyto­wej. Jest połączona z tzw. touch — tone tele- phone sprzedawcy (ten kolejny zwiastun ery komputera jest już niemal powszechnie dostęp­ny w całym kraju). Ekspedient wykręca kilka numerów na tar­czy telefonu. Zielone światełko sygnalizuje, że Karta została prawidłowo wystawiona i nie do­niesiono o jej zagubieniu lub kradzieży. Potem wręcza ci telefon, a ty wybierasz swój, utrzy­mywany w tajemnicy, numer identyfikujący. Zielone światełko zaczyna mrugać, potwierdza­jąc, ze to właśnie ty (lub przynajmniej, że takie wrażenie odnosi komputer). „Gotówka czy kre­dyt ? pyta ekspedient. „Proszę gotówką” — od­powiadasz „jeśli moje saldo jest wystarcza­jąco wysokie .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!