ODMIENNY SYSTEM

Należy ponadto uwzględnić, że Szwecja ma odmienny niż my system wzajemnej kontroli i zachowania równowagi między władzą wyko­nawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Od decyzji Komisji można odwołać się do rządu, któremu przysługuje nieograniczone w istocie prawo uchylenia takich decyzji, a ministrowie mogą być interpelowani w Parlamencie. Instytucja ombudsmana wprowadza dalsze ograniczenie. Nie sądzę, aby doświadczenia Stanów Zjed­noczonych uzasadniały podjęcie podobnej akcji,” jak w Szwecji; pozostaje nam czekać, czy bę­dzie to w ogóle kiedykolwiek konieczne (ufam, że nie!). Jednakże podejście reprezentowane przez Komisję ds. Ochrony Sfery Życia Pry­watnego i NEPA również nie stanowi pełnego rozwiązania problemu masowego banku infor­macji, albowiem nie daje żadnych wytycznych i wskazówek, jak rozstrzygać trudne sytuacje sporne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!