ODMIENNY ZAKRES

Odmiennie niż w zakresie informacji indywi­dualnych, gdzie prawa jednostki stanowią od dawna przedmiot troski common law, nie istnie­je właściwie żaden precedens, który mógłby nam pomóc uporać się z informacjami general­nymi (data-in-gross). Żadna np. norma obowią­zującego prawa nie zabrania politykowi doko­nywania badań i analiz tendencji wyborczych oraz-instruowania pracowników, aby nie ujaw­niali głosów pewnych konkretnych kategorii osób, ponieważ wysoki procent wyborców za­wsze głosuje przeciw. Obowiązujące prawo nie zakazuje także piętnowania danej rasy lub re- ligii, biorąc za podstawę wzorce zachowania do­minujące wśród większości społecznej.Problem polega na tym, iż komputer stwarza tak wielkie możliwości, że informacje generalne mogą w końcu stanowić przedmiot równie za­sadniczych obaw, jak informacje indywidualne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!