OGŁOSZONA ZASADA

Ogłoszona przez SEC  „zasada pełnego ujaw­nienia” wymagana w związku ze sprzedażą pa­pierów wartościowych oraz przy składaniu oświadczeń woli przez przedstawiciela akcjo­nariuszy, zapewnia przynajmniej możliwość zrozumienia występujących w tej dziedzinie za­gadnień. Podobna doktryna „rzetelnego ujaw­nienia faktów” wydaje się także odpowiednia przy każdym badaniu opinii większej zbiorowo­ści albo w związku z zastosowaniem komputera jako instrumentu głosowania, jeżeli z wyniku takich przedsięwzięć pragnie się czynić jakiś sensowny użytek. Dotychczasowe rozważania doprowadzają nas do sformułowania Drugiej zasady obowiązującej w systemie publicznych usług komputerowych:Informacja ujawniona przez przedsiębior­stwo publicznych usług komputerowych, obliczona na wywołanie reakcji adresata powinna umożliwiać mu udzielenie roz­sądnej odpowiedzi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!