OGRANICZONA FORMA

Z chwilą, gdy przedsię­biorstwo ograniczające tę formę marketingu uzyskało solidny punkt oparcia, a następnie, ob­sługując najbardziej intymne potrzeby klienta, zapoznało się z tajnikami jego byznesu, otwie­rają się możliwości powstania konglemeratu , fuzji przedsiębiorstw o pokrewnym profilu albo innej foęmy zdobycia rynku. Tendencja do fu­zji, dominacji lub nabywania jednych przedsię­biorstw przez drugie może być nawet silniejsza wówczas, jeżeli w grę wchodzi obsługa urzą­dzeń. Przy tego typu specjalistycznym marke­tingu usług komputerowych, zleceniobiorca przejmuje kontrolę i obsługuje wewnętrzny wydział komputerowy w przedsiębiorstwie klienta. Jest on wówczas jeszcze lepiej poinfor­mowany o funkcjonowaniu jego przedsiębior­stwa i sprawuje nad nim bardziej skuteczną kontrolę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!