OKRES NIEFORMALNEJ WYMIANY ZDAŃ

Personel Komisji rozpowszechniałby „oświad­czenie” również wśród wszystkich zainteresowa­nych sprawą urzędów federalnych, stanowych i lokalnych. Podczas owego 120-dniowego okre­su personel studiowałby „oświadczenie” i uwa­gi analogicznie, jak czyni to SEC w odniesie­niu do oświadczeń rejestrowanych w tym urzę­dzie. Personel przygotowywałby uwagi na podstawie wyników własnych analiz i przedło­żonych mu opinii.Należałoby przewidzieć okres nieformalnej wymiany zdań między personelem Komisji i ubiegającym się o licencję, w którym wniosko­dawca mógłby przyjąć pewne modyfikacje lub ograniczenia. Chociaż nieformalna wymiana uwag mogłaby być prowadzona niejawnie wedle uznania personelu i wnioskodawcy, to jednak uwagi urzędników, jak również propozycje i kontrpropozycje, mogłyby być udostępnione ogółowi zainteresowanych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!