OLBRZYMIE KONSEKWENCJE

Tego typu przestępstwa w środowisku, gdzie funkcjonuje sieć komputerowa, mogłyby mieć olbrzymie konsekwencje gospodarcze. Donn B. Parker, informatyk w Stanfordzkim Instytucie Badawczym, sporządził świetne opracowanie gromadzące i systematyzujące materiały dotyczące przestępczości związanej z użyciem komputera.Uczony, swym wnikliwym i udokumentowa­nym opracowaniem, starał się zaalarmować opinię publiczną tym zjawiskiem. Jego studium traktuje zarówno o takich czy­nach przestępczych, gdy kryminaliści wykorzy­stują systemy informatyczne oparte na uczci­wych zasadach (jak np. w przypadku progra- misty-oszusta) oraz o takich, kiedy przestępcy zakładają nieuczciwe systemy, jak w sprawie Equiity Fundiing.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!