OPARCIE ROZRÓŻNIENIA

Powyższe stwierdzenia nie sugerują natural­nie, że rozróżnienie oparte na kryteriach „do­browolności” i „tajności” nie ma żadnego zna­czenia. Informacje ujawnione w zaufaniu lub w konkretnym i ograniczonym celu z pewnością zasługują na specjalną uwagę, nawet jeśli nie są, ściśle rzecz biorąc, uprzywilejowane lub chronione prawnie przed dalszym ujawnieniem (tak jak w wypadku przywileju tajemnicy ad­wokackiej albo lekarskiej). Podobnie, informacje powinny korzystać ze specjalnego statusu wówczas, jeśli zostały uzy­skane w sytuacji, gdy dana osoba nie zdawała sobie sprawy, że była obserwowana lub nagry­wana albo, jeśli dotyczą one jej postępowania we wcześniejszych lub odmiennych okoliczno­ściach (ogólnie negatywne reakcje opinii publi­cznej wobec tajnych nagrań zarządzonych przez prezydenta Nixona dostarczają wymownego do­wodu do uzasadnienia tej propozycji). Jednakże sugestia, iż to właśnie stanowi całkowitą odpo­wiedź byłaby znowu równoznaczna z zaniecha­niem zajęcia się ważniejszą częścią problemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!