OSTATNIA WZMIANKA

Ta ostatnia wzmianka o prawnie uzasadnio­nych nadziejach na respektowanie tajemnicy operacji finansowych jest uderzająco podobna do uwag sędziego Douglasa, który pisał:W świetle Konstytucji klienci mają uzasadnione prawo oczekiwać respektowania tajemnicy szczegółów dokumentacyjnych transakcji finansowych, znajdują­cych odbicie w ich rachunkach bankowych. W sprawie Katz v. United States […] stwierdziliśmy, że to, co dana osoba ujawnia przed społeczeństwem (nawet we włas­nym domu lub w urzędach), nie jest chronione przez czwartą poprawkę do Konstytucji. Jednakże to, co zamierza on zachować w tajemnicy, nawet w dziedzi­nie, do której osoby trzecie mają dostęp, może być konstytucyjnie chronione. Zgodnie z tym, co stwarza się w sprawie United States v. White […], problem po­lega na tym, jakie aspekty respektowania tajemnicy będą doznawały ochrony prawnej na podstawie czwar­tej poprawki do Konstytucji w braku nakazu sądo­wego. Rewizja i zajęcie prowadzone bez nakazu sądu są nieusprawiedliwione per se przy zastrzeżeniu do­puszczalności istnienia zazdrośnie i ostrożnie formuło­wanych wyjątków (Jones v. United States […]).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!