PATENTOWANE PROGRAMY

Jednakże sędzia Wi­liam O. Douglas, przemawiający w imieniu jed­nomyślnego sądu (ale złożonego tylko z sześciu sędziów), używając argumentacji mającej szcze­gólny związek z tematem tej książki, oświad­czył:Jeśli te programy będą patentowane, wyłonią się poważne problemy, które rozstrzygać mogą tylko ko­misje Kongresu, albowiem konieczne są tu szerokie kompetencje do zbadania zagadnienia, łącznie z prze­słuchaniami, które miałyby na celu przedyskutowanie szerokiego wachlarza poglądów osób zajmujących się tego rodzaju działalnością. W końcu 1973 r. konferowałem na ten temat W Polsce z członkami Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwer­sytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!