PEWNA LICZBA SPECJALISTÓW

Na szczęście pewna liczba specjalistów z zakresu infor­matyki, ustawodawców, nauczycieli, przedsta­wicieli nauk społecznych oraz innych osób jest świadoma niebezpieczeństw płynących z kom­puteryzacji życia. Trzyletni program badawczy i opublikowany w 1972 r. raport Krajowej Aka­demii Nauk (National Academy of Sciences) za­tytułowany „Banki informacji w wolnym spo­łeczeństwie , opracowany pod naukowym kie­rownictwem profesora Columbii Alana F. We- stina, stanowią wybitne osiągnięcie naukowe, zaś wydana w 1971 r. książka profesora Har- vardu Arthura R. Millera Zamach na sferę życia prywatnego (The Assault on Privacy) przyczy­niła się wydatnie to zainteresowania opinii pu­blicznej tym problemem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!