PIERWSZY KROK

Jednak uczynienie pierwszego kroku już teraz byłoby z pewnością bardzo po­żądane, a bazą tego wstępnego przedsięwzięcia winna być szeroka i gruntowna publiczna deba­ta prowadząca do powszechnego zrozumienia tych problemów.Minimum wymagań w stosunku do każdego większego banku informacji, to: publiczne powiadomienie o istnieniu, za­kresie i charakterze banku; wyraźny przydział wyznaczonym osobom odpowiedzialności za administrację i bezpie­czeństwo; prawo dostępu do informacji w odpowied­nich okolicznościach;prostowanie nieścisłych i usuwanie nie­aktualnych materiałów;gwarancje bezpieczeństwa w dziedzinie unikania błędów i nadużyć; prowadzenie odpowiednich rejestrów wpi­su, rejestru osób, które miały dostęp do infor­macji, rejestru używania i usuwania danych.Pewne informacje, jak np. wyniki tajnych wyborów i głosy członków ławy przysięgłych, mogłyby być niemal powszechnie wyłączone z systemu banku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!