PODCZAS ROZPRAWY

Jeśli świadek przedstawiłby podczas rozprawy nową i różną od poprzedniej wersję, to wspomniane materiały ułatwiłyby prokuratorowi wzbudze­nie wątpliwości, co do jego prawdomówności.Nie mogłem mieć nadziei na powtórzenie wy­siłków rządu lub otrzymanie jakiejś większej porcji dowodów znajdujących się w jego dyspo­zycji, ponieważ działo się to znacznie wcześniej, zanim nastąpiło poważne zliberalizowanie in­stytucji gromadzenia dowodów w postępowaniu przygotowawczym oraz przed przyjęciem zasa­dy ich ujawniania oskarżonym w sprawach kar­nych. Dysponowałem personelem do prowadzę^ nia przesłuchań, który mógłby ułatwić mi prze­prowadzenie rozmów z najbardziej ważnymi spośród tych potencjalnie nieprzyjaznych świa­dków oraz poinformować o wynikach tych prze­słuchań, ale ja dążyłem do maksymalnego za­bezpieczenia dowodowego w drodze sekretnego nagrywania przesłuchań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!