PODJĘTE DECYZJE

Zanim rząd podejmie decyzję, musi przedstawić swój pro­jekt Komisji, a ta z kolei może decydować o  każdym aspekcie takiego rejestru, co do któ­rego rząd się nie wypowiedział (np. środki gwa­rantujące bezpieczeństwo). Posiada ona także bardzo poważny wpływ „odstraszający”,  być zgodnie z prawem uważnie przeanalizowane, a następnie zakomu­nikowane Parlamentowi, co może doprowadzić do interpelacji u właściwego ministra.Komisja udzieli zezwolenia na rozpoczęcie funkcjonowania systemu zawierającego zastrze­żone informacje personalne, chyba że istnieje powód do przypuszczeń, iż „nastąpi nieuzasad­nione naruszenie tajemnicy osób fizycznych”. Tam, gdzie istnieje jakaś wątpliwość w tym względzie, Komisja obowiązana jest porozumieć się z osobami, których kartoteki mają być prze­chowywane w ramach systemu po to, aby przed udzieleniem zezwolenia stwierdzić ich stosunek do planowanego przedsięwzięcia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!