PODJĘTE STARANIA

Sugestię, że Mini­sterstwo Sprawiedliwości może pewnego dnia podjąć starania w celu uzyskania takiego pre­cedensu wysunął w jednym ze swych przemó­wień w połowie 1973 r. Donald Baker, ówczesny Dyrektor ds. Planowania Polityki Wydziału An­tytrustowego. Aczkolwiek miał on do czynienia z innym problemem, a mianowicie fuzją ban­ków, wyraził po raz pierwszy oficjalny pogląd, iż efekt powiązania transakcji (tying effect) bez stosowania przymusu, co stanowi prawdziwą wadę marketingu produkcji ubocznej, jest rów­nie poważnym negatywnym skutkiem ekono­micznym, jak uznane od wielu lat za nielegalne używanie środków przymusu ekonomicznego dla zawarcia transakcji wiązanych (coercive tying) , Baker stwierdził co następuje:„Powiązanie banku z czołowym dostawcą jakiegoś pokrewnego produktu na tym samym rynku geogra­ficznym może także wywoływać poważne ryzyko po­wiązania transakcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!