PODOBNA DOKTRYNA

Podobna doktryna „sprawiedliwego do­stępu , dzieląca wedle zasad słuszności możli­wość uzyskania kablowych połączeń z domem klienta między konkurujących sprzedawców     użytkowników, stać się powinna nie­ znaną wówczas, gdy system usług komputero­wych będzie rzeczywistością. Wszystkie dotych­czasowe rozważania doprowadzają nas do sfor­mułowania Pierwszej zasady obowiązujące! w systemie publicznych usług komputerowych:Nie wolno bezzasadnie ograniczać dostępu do systemu publicznych usług komputero­wych.Kongresman usiłujący uczynić rzeczywisto­ścią aktywną demokrację (participatory demo- cracy), podejmując badania opinii publicznej w swym obwodzie wyborczym, może mieć do­bre intencje, lecz jeśli nie jest ekspertem w tej dziedzinie, może wywołać pozorne nastroje spo­łeczne, w istocie rzeczy sprzeczne z tym, czego pragnęłoby społeczeństwo, gdyby było należycie poinformowane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!