POKREWNE ZAŁOŻENIA

Słowniki, encyklopedie i inne prace o po­krewnych założeniach są przez prawo autorskie traktowane podobnie, co mogłoby zredukować lub nawet zlikwidować rynek zbytu dla autora i wydawcy, eliminując tym samym bodźce fi­nansowe do tworzenia dzieł tego typu.Społeczeństwo nie zainteresowało się w isto­cie kwestią, czy wyprodukowane przez kompu­ter dzieła sztuki stanowią rzeczywiście dzieło sztuki lub oryginalną twórczość; a jeśli tak, to czy należy im przyznać taką samą konstytu­cyjną ochronę i poparcie, jak sztuce tworzonej przez człowieka? Ktoś mógłby sądzić, że przy­najmniej na to pytanie odpowiedź powinna być prosta, bowiem „sztuka komputerowa” nie wy­daje się być w większym stopniu autorstwa komputera niż rzeźba — tworem dłuta. Pod wpływem instrukcji przekazywanych przez program elementy konstrukcyjne komputera po prostu drukują wszystko, co im zostało po­wierzone. A przecież to właśnie człowiek opra­cowuje program.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!