POWOŁANIE KOMISJI

Proponuję zatem powołanie Komisji do spraw Ochrony Sfery Życia Prywatnego Jednostki (Privacy Commission) wyposażonej w ograni­czone kompetencje administracyjne, lecz posia­dającej możliwie rozległe atrybuty władzy są­dowej i prawodawczej.Komisja byłaby powoływana na okres 10 lat z zaleceniem opracowania zasad własnej rotacji. Jej funkcjonowanie podlegałoby stałej ocenie Wspólnego Komitetu Kongresu, uwzględniając przy tym oficjalne oceny całej działalności Ko­misji przypadające na trzecią i szóstą rocznicę jej utworzenia. W skład Komisji wchodziłoby dziewięciu wybitnych obywateli mianowanych przez Prezydenta i zatwierdzonych przez Senat. Członkowie ci byliby wybierani w taki sposób, aby zapewnić udział przedstawicieli społeczeń­stwa, reprezentantów władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, organizacji obrony praw obywatelskich, naukowców z dzie­dziny informatyki, prawników i przedstawicieli przemysłu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!