POZA NIELICZNYMI

Poza tymi nielicz­nymi, których wyobrażenie o sobie samym zo­stało zniszczone przez kryzys psychiczny, wszy­scy na ogół usprawiedliwiamy własne postępo­wanie i widzimy siebie jako „dobrych” w świe­tle jakichś, akceptowanych przez nas kryteriów. Podejrzewam, że byłoby to prawdą w odnie­sieniu do każdego, czy byłby to Hun Attyla, czy Adolf Hitler, zależnie od czyjegoś nasta­wienia. Nie tak dawno zarówno ci, którzy po­tępiali przemoc i niszczenie mienia na znak protestu przeciwko polityce wojny w Wietna­mie, jak i ci, którzy usprawiedliwiali przestęp­cze zachowanie w aferze Watergate wierzyli, że to, co czynili, było wedle ich pojęć słuszne w dążeniu do realizacji interesu narodowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!