PRAWO KONTROLI

To prawo kontroli by­łoby czymś w rodzaju funkcji ombudsmana , reagującego na skargi składane przez obywateli oraz prawa zawieszania lub cofania koncesji, jak również wnoszenia powództwa cywilnego albo wszczynania postępowania przed sądem karnym z tytułu naruszania prawa bądź warun­ków licencji.Prawo odmowy udzielenia licencji przez Ko­misję byłoby niesłychanie ograniczone. Pomi­jając funkcję prokuratorską, jej kompetencje byłyby zredukowane w zasadzie do publicznego „pokazywania zębów” i przedkładania wniosków Kongresowi. Poza sytuacjami, gdzie składający podanie proponowałby program stanowiący nie­legalną działalność w świetle jakiegoś obowią­zującego prawa, Komisja nie mogłaby odmówić na stałe koncesji. Korzystałaby ona najczęściej ze swych kompetencji po to, aby zapewnić wszechstronne zbadanie i publiczną dyskusję wszystkich okoliczności faktycznych i zagadnień spornych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!