PROJEKTOWANIE KOMPUTERÓW

Należy dodać, iż żaden z obecnie projekto­wanych komputerów nie jest na tyle sprawny, by — nawet w ramach stosunkowo dużego pro­gramu — celowe było sprawdzanie wszystkich możliwych ścieżek. Dlatego byłoby błędem oczekiwać, że komputer znajdzie wszystkie możliwe do pomyślenia związki między danymi znajdującymi się w masowym banku informa­cji. Zintegrowane banki informacji (takie, jak np. bank informacji medycznych lub krymina­listycznych) dostarczają badaczom unikalnych możliwości znalezienia właśnie tego, czego szu­kają; poszukiwanie często przypadkowych ko­relacji jest mało prawdopodobne. Jednakże, mimo tych ograniczeń, perspektywy, jakie stwarza komputer, wprawiają umysł człowieka w zdumienie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!