PROWADZĄCY BANKI INFORMACJI

Prowadzący banki informacji podlegają odpo­wiedzialności karnej z tytułu niezgodnego z pra­wem ujawnienia informacji. Aby umożliwić kontrolę przestrzegania ustawy, Komisja Kon­troli Informacji ma kompetencje wkroczenia do każdego pomieszczenia, w którym przechowuje się dane banku, oraz do samodzielnego operowa­nia zainstalowanymi tam komputerami. Ponad­to, osoba prowadząca bank informacji musi do­starczyć Komisji Kontroli Informacji niezbęd­nej dokumentacji lub takich informacji doty­czących funkcjonowania banku, które mogłyby pomóc Komisji w wykonywaniu jej obowiąz­ków. Jeżeli Komisja stwierdzi, że „utrzymywanie jakiegoś rejestru danych personalnych spowo­dowało bezprawne wkroczenie w sferę tajem­nicy osobistej albo, jeśli istnieją powody, aby przypuszczać, że nastąpi tego rodzaju narusze­nie”, może ona wydać nowy regulamin, który winien być przestrzegany przez kierownika banku informacji, bądź może cofnąć licencję na kontynuowanie działalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!