PROWADZENIE MARKETINGU

Precedens ten, w którym wystę­powałem jako jeden z pełnomocników proceso­wych ADAPSO, był nawet cytowany przeciwko mnie w procesie zawisłym obecnie przed Urzę­dem Ochrony Środowiska, który usiłuje doko­nać obliczenia równania ryzyka i zysku towa­rzyszącego użyciu herbicydu 2,4,5-T.Jednakże precedens ADAPSO contra Comp­troller nie był zwycięstwem przemysłu usług komputerowych. Podczas czteroletniej batalii procesowej banki zorganizowały masową kam­panię ustawodawczą i skłoniły Kongres do uchwalenia ustawy o posiadaniu przez banki udziałów w innych firmach. Ustawa ta w zasa­dzie przesunęła pole walki w sprawie marketin­gu produkcji ubocznej do Federalnego Urzędu Rezerw (FRB) i praktycznie rzecz biorąc pod­dała w wątpliwość sens kontynuowania sporu sądowego z Comptrollerem. W związku z tym ADAPSO zaniechało swojego procesu w Min- neapolis, mimo iż prowadzi ono nadal walkę na forum FRB i na innych frontach przeciwko uprawianiu marketingu produkcji ubocznej przez banki. W końcu 1973 r. organizacja ta wszczęła inny proces, tym razem oskarżając o   bezprawne prowadzenie marketingu usług komputerowych Federal Home Loan Bank Board (FHLBB).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!