PRYWATNE DOŚWIADCZENIA

Moje doświadczenia nie są naturalnie wyjąt­kowe. W jednym z ostatnich wyroków zapad­łych w Ohio, spora liczba miejscowych konsu­mentów gazu ziemnego, dostarczanego przez Columbia Gas Company, wniosła wspólne po­wództwo (class action) o wydanie odpowiednie­go zakazu sądowego, ustalenie stosunku praw­nego i przyznanie odszkodowania zarzucając, że świadczone na ich rzecz usługi w zakresie dostarczania gazu zostały, w świetle przepisów prawa stanowego, wypowiedziane z narusze­niem konstytucyjnego prawa do „należytego procesu” (due process). Columbia Gas Company jest wielkim pry­watnym przedsiębiorstwem użyteczności pu­blicznej, podlegającym daleko posuniętej kon­troli administracyjnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!