PRYWATNE I PUBLICZNE INFORMACJE

Na szczęście nie istnieje jeszcze ogólnokrajo­wa, centralna giełda rozliczeniowa prywatnych banków informacji dla celów udzielania kredy­tów, ale wpływ takiej prywatnej kartoteki na jednostkę byłby niemal identyczny, jak wów­czas, gdyby podobna instytucja podlegała wła­dzy rządu. Ponadto, jeśli takie dane nie byłyby objęte ochroną, ich treść mogłaby być w takim samym stopniu wykorzystywana przez rząd strony w postępowaniu sądowym, jak każda inna informacja prywatna. Jeśli Kongres miał rację, wykazując w końcu lat sześćdziesiątych zaniepokojenie centralnym bankiem informacji rządu, to powinien być równie zatroskany po­tencjałem, jaki stwarza gromadzenie i koncen­tracja tego samego rodzaju danych w rękach prywatnych. Być może Kongres winien przeja­wiać tu nawet większą troskę, ponieważ dyspo­nuje on węższymi kompetencjami w dziedzinie nadzorowania działalności prywatnej niż dzia­łalności banku kierowanego przez jakąś agendę rządową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!