PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO

LEXIS jest prywatnym przedsiębiorstwem handlowym. Zrozumiałe, że przedsiębiorca, który musi zainwestować około 20 milionów dolarów zanim osiągnie zwrot kosztów, wybie­rze strategię rozwoju i reklamy, gwarantującą mu sukces finansowy oraz mogącą przynieść zysk akcjonariuszom i inwestorom… Względy społeczne znajdują się na dalszym planie. Suk­ces LEXIS, jeśli do niego dojdzie, będzie re­zultatem współdziałania między przedsiębior­stwem a izbami adwokackimi w tych stanach, w których firma prowadzi działalność. Zawo­dowe zrzeszenia prawnicze są organizacjami publicznymi lub qwasi-publicznymi. Każda z nich z praktycznych względów przyzna LEXIS’owi w istocie coś na kształt wyłącznej koncesji współpracy z adwokaturą. Część pla­nu tej współpracy może polegać na tym, że na­wet sędziowie zaczną nadawać swym uzasad­nieniom formę czytelną dla komputera, co w połączeniu z użyciem specjalnego klawisza na maszynie do pisania typu SELECTRIC odda­wałoby im do dyspozycji tekst z maszyny nadający się do bezpośredniego odczytania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!