PRZEDMIOT SPORU

Przedmiotem sporu było to, czy korzyści dla naturalnego środowiska prze­ważały nad występującym równolegle ryzy­kiem. Nie było wówczas żadnych skonkretyzo­wanych wytycznych w tym zakresie, w szeroko zakreślonych ramach postępowania każdy przedstawiał po prostu takie dowody, jakie so­bie życzył. Wgłębiliśmy się w dziedzinę biologii, botaniki, geologii, ichtiologii, fizyki nuklearnej, ornitologii, zoologii, niemal więc w każdą moż­liwą dziedzinę naukową. W końcu większość była przekonana, że przeprowadzono rzetelny bilans argumentów pro i contra. NEPA wymaga oświadczeń na temat spodzie­wanego wpływu na otoczenie w odniesieniu do wszystkich większych przedsięwzięć administra­cji federalnej, oddziałujących na środowisko na­turalne. Może to już obecnie znaleźć zastosowa­nie w masowych bankach informacji, które znaj­dują się w rękach rządu federalnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!