PRZEKONUJĄCY PRZYKŁAD

LEXIS jest w istocie rzeczy bardzo przekonywającym przykładem, ponieważ przewaga, jaką daje gar­stce uprzywilejowanych, dotyczy dziedziny bę­dącej przedmiotem silnej administracji i kon­troli izby prawniczej, a więc tej części społe­czeństwa, która wedle wszelkich założeń po­winna być maksymalnie zaalarmowana i wra­żliwa na wszystkie tego rodzaju zjawiska. Ukazuje to raz jeszcze niedostateczne zrozu­mienie przez społeczeństwo wpływu kompu­tera.LEXIS jest oferowany na rynku jako urzą­dzenie zarabiające pieniądze dla prawników wydaje się, że firmy prawnicze korzystając z usług jego poprzednika w Ohio osiągnęły dzię­ki niemu pewne zyski. Nasuwa się przeto wnio­sek o potrzebie jakiegoś pomysłowego finanso­wania przedsięwzięcia, uwzględniającego sa- moopodatkowanie się izby adwokackiej i fun­dusze ustawodawcze, co mogłoby zapewnić bar­dziej sprawiedliwą dystrybucję usług systemu wśród prawników i innych osób.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!