PRZEMYSŁ USŁUG KOMPUTEROWYCH

Przemysł usług komputerowych jest nadal relatywnie małą i nową gałęzią gospodarki, dla­tego też do tej pory ów wtórny efekt marketin­gu produkcji ubocznej nie osiągnął poważniej­szych rozmiarów. Ekonomiści i prawnicy-spe- cjaliści z zakresu prawa antytrustowego mogą różnić się w ocenie, do jakiego stopnia problem ten nabierze w rzeczywistości poważnego zna­czenia. Jednakże zjawisko „marketingu produk­cji ubocznej” istnieje już dziś. Dodatkowa moż­liwość wystąpienia drugiego efektu, a kto, wie, czy nie trzeciego i innych, nie analizowanych dotąd jeszcze szkodliwych konsekwencji, two­rzy kombinację, która uzasadnia żądanie roz­ważenia zagadnienia już teraz, zanim nie jest za późno i trend ekonomiczny nie stał się nie­odwracalny.Marketing produkcji ubocznej daje okazję do wywarcia presji ekonomicznej, poprzednio skoncentrowanej wyłącznie w jednej dziedzinie handlu, w jakiejś odrębnej i zupełnie odmien­nej branży.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!