PRZY POMOCY SYSTEMU

Znacznej części tego wszy­stkiego można byłoby uniknąć przy pomocy skomputeryzowanego systemu informacyjnego, ustalającego klucz do obserwowanych defektów urodzin zdarzających się we wszystkich przy­padkach zażywania przez matkę jakichś leków.Te przykłady wykazują, jak wielką wagę można przywiązywać do układu i analizy wiel­kiej liczby faktów, które wydają się nieistotne, jeśli obserwujemy je każdy z osobna, jak np. za­pis zamiejscowej rozmowy telefonicznej między dwoma numerami w pewnym czasie zestawio­ny z nazwiskiem zapisanym w rejestrze odleg­łego hotelu albo nazwa leku zażytego przez ko­bietę w ciąży rodzącą później zdeformowane niemowlę w zestawieniu z podobnym epizodem rozgrywającym się w jakimś innym odległym szpitalu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!