PRZYJĘCIE ZASADY

Przyjęcie tej zasady stworzyłoby nowe pra­wo podmiotowe, wymierzone przeciwko dy­skryminacji ekonomicznej, podobne do upraw­nień wspomnianych w rozdz. 2 oraz praw, za­gwarantowanych przez obowiązujące ustawy zwalczające dyskryminację opartą na kryterium rasy, religii, płci lub wieku. Problem stosowa­nia tej zasady w praktyce mógłby zostać roz­wiązany stopniowo przez orzecznictwo, jak to ma miejsce w innych dziedzinach prawa. Oto na przykład, taka jednostka jak mój siostrze­niec, dający wystawcy karty kredytowej od­powiednie gwarancje lub zabezpieczenie, mógł­by na podstawie tej zasady uzyskać prawo do jej używania przy ustanowieniu odpowiedniego limitu kredytowego, nawet jeśli używa on fik­cyjnego nazwiska i nie ujawnia żadnej innej informacji albo zmienia karty co 12 dni lub czyni cokolwiek innego, na co ma ochotę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!