PRZYMUSOWE NAGRYWANIE

Przymusowe nagrywanie wszystkich rozmów telefo­nicznych byłoby lepsze niż rejestrowanie czeków w myśl ustawy o tajemnicy bankowej. Rejestry cze­ków — dostępne obecnie dla prowadzących dochodze­nia — są wysoce użyteczne. W pewnym sensie czło­wiek jest zdefiniowany wystawionymi przez siebie czekami. Badając je, agenci poznają jego lekarzy, prawników, wierzycieli, stronników politycznych, po­wiązania towarzyskie, przynależność religijną, zainte­resowania naukowe, czytane przezeń gazety i perio­dyki itd. — ad infinitum. Wszystkie te informacje dołączone do numeru ubezpieczenia społecznego, a te­raz, kiedy dysponujemy bankami informacji, również te pozostałe szczegóły wzbogacają ów magazyn i umo­żliwiają biurokracie — za naciśnięciem guzika — na­tychmiastowe uzyskanie nazwisk tych spośród 190 mi­lionów Amerykanów, którzy są wywrotowcami albo potencjalnymi bądź prawdopodobnymi kandydatami na wywrotowców […]

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!