PRZYMUSOWE ZWYCIĘSTWO

Było przy tym przekonane, że w końcu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, zamiast naśladować bardziej konserwatywny styl niższych sądów, stworzy odpowiedni pre­cedens mając na względzie wielkie zmiany, ja­kie wprowadza „wiek komputera”. Ta ostatnia nadzieja ADAPSO spełniła się, ale obróciło się to w pyrrusowe zwycięstwo.Obrona zażądała najpierw odrzucenia pozwu bez jakiegokolwiek rozważania argumentów prawnych i ekonomicznych na tej podstawie, że proceduralnie rzecz biorąc ADAPSO nie miało czynnej legitymacji procesowej. Wniosek wy­wołał szeroką wymianę pism procesowych oraz ustnych polemik sądowych. Sąd Okręgowy w Minneapolis przyjął wniosek i odrzucił pozew dnia 9 stycznia 1968 r. W dniu 6 lutego 1969 r. Federalny Sąd Apelacyjny dla ósmego okręgu w St. Louis Utrzymał w mocy odrzucenie pozwu. Powód wniósł podanie o certoriari (odpowied­nią formę prawną dla spowodowania rewizji te­go rodzaju sprawy przez Sąd Najwyższy) i uzy­skał żądany środek procesowy .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!