PUBLIKOWANIE I PRZECHOWYWANIE FAKTÓW

Decyzje publikowania i przechowywania pewnych kate­gorii faktów, takich jak np. poprzednie oświad­czenie Carswella, przedrukowane przez tysiące gazet w całym kraju, niewątpliwie równoważą się wzajemnie, jeśli chodzi o efeklt społeczny. Gdyby decyzje te były skoncen­trowane w rękach jednej lub kilku osób, mo­głyby nabrać cech dyktatury.Realia doniesień i publikacji prasowych — nawet w odniesieniu do „New York Times”, z pewnością jednej z największych gazet w na­szym kraju, są także tego rodzaju, że raz opu­blikowane doniesienie staje się często niewzru­szalnym faktem i historią dla tej gazety. Biada kandydatowi, o którym pierwsza relacja praso­wa jest nieprzychylna: „Jan nie honoruje swych zobowiązań”. Prawdziwy czy nieprawdziwy, ko­mentarz ten powtórzy się pewnie w następnych relacjach i będzie prześladował Jana przez wiele lat. To samo dotyczy życzliwego komentarza lub nawet zecerskiego błędu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!