RACJONOWANIE KREDYTU

Gdy ban­ki „racjonują” kredyt (albo są zmuszone do racjono- wania), zamiast podnoszenia odsetek do punktu, gdzie podaż równoważy popyt, proces ten rodzi nie­wykorzystaną potęgę monopolistycz­ną, potęgę, z której można zrezygnować albo wykorzystać, przenosząc ją na jakiś inny rynek. Można to uczynić poprzez związanie oferowanych świad­czeń. Uciekanie się do przymusu nie jest wówczas konieczne. To raczej kredytobiorca, zdający sobie sprawę z dyskrecjonalnej władzy i potęgi ekonomicz­nej banku, jest skłonny stać się dobrowolnie stałym klientem kontrolowanych przez bank przedsiębiorstw w nadziei otrzymania kredytu na korzystnych warun­kach. W języku antytrustowym nazywa się to obecnie „efektem powiązania transakcj i”, aby podkreślić, że skutek ekonomiczny jest tu dokładnie tak sa­mo poważny, jak przy jawnym związaniu” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!