RAPORT I POMOC

Raport Komitetu głosi, że Komitet uznał potrzebę dal­szych badań i że próby opracowania zadowala­jącej i funkcjonalnej technologii pozwalającej komputerowi „odczytać” druk oraz odpowied­niego źródła światła wymagałyby współpracy przemysłu. Jeden z dyrektorów Oddziału Syste­mów Informatycznych NRMA oświadczył: NRMA koordynowała przedsięwzięcie i uzyskała po­moc producentów i hurtowników, jak również Mini­sterstwa Handlu, Krajowego Biura Normalizacji, aby uzyskać technologię nadającą się do użytku w przy­szłości. Jeśli mogą być osiągnięte tego rodzaju cele, to wydaje się, że równie możliwe do zrealizo­wania są bardziej ogólne normy techniczne skomputeryzowanego systemu marketingu (POS). MICR jest niewątpliwie dowodem, że stowarzyszenie handlowe może zapewnić wpro­wadzenie w życie i przestrzeganie norm tech­nicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!