REJESTRUJĄCY MECHANIZM

Mechanizm rejestrujący pro­wadzi zapisy wszystkich typowych szczegółów transakcji, jak np. nazwisko ekspedienta, od­dział sklepu i wysokości ceny sprzedaży. Po­nadto rejestruje liczbę sprzedanych towarów. Wszystkie te informacje są następnie prze­twarzane w celu uzyskania raportów sprze­daży, rachunków kasowych, udziałów procen­towych ekspedienta, zysków i strat, poziomu zapasów, a nawet rentowności poszczegól­nych produktów, wydziałów itp., w tak czę­stych okresach sprawozdawczych, jak to jest pożądane. Elektroniczne powiązanie tak obliczonego po­ziomu zapasów z instrukcją dla dostawcy w momencie, gdy zapasy sklepu osiągną pewien z góry określony minimalny poziom, jest spra­wą prostą. Jeśli na przykład nabywca kupuje pół tuzina białych koszul danego gatunku o roz­miarach 16X34 i zmniejsza tym samym zapas sklepu poniżej czterech tuzinów, co sprzedawca koszul męskich uważa za niezbędną ilość, jaką powinien zawsze mieć do dyspozycji, wówczas do hurtownika zostaje automatycznie skierowa­na elektroniczna instrukcja z zamówieniem na następne sześć tuzinów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!