RODZAJE DANYCH

Istnieją pewne rodzaje danych-opinii, jak np. krytyczne oceny prywatnej sfery życia człowie­ka lub form nałogów, które zasługują na spe­cjalne traktowanie w banku informacji, ale skoncentrowanie uwagi tylko na takich infor­macjach również prowadzi do zrzeczenia się od­powiedzialności za zajęcie się całym problemem. Innym podziałem, często energicznie wysu­wanym w toku dyskusji nad problemem banku informacji, jest rozróżnienie między prywatny­mi i publicznymi bankami informacji. Zwolen­nicy tego podziału koncentrują zazwyczaj kon­trolę administracyjną jedynie na banku publi­cznym zakładając, że tylko on stanowi poważny problem społeczny. Takie podejście może mieć sens w świetle tradycyjnych pojęć o władzy wykonawczej, ale nie dotyka sedna problemu banku informacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!