RODZAJE OGRANICZEŃ

Identyczne rodzaje ograniczeń zostały jednak uznane za zgodne z prawem w tych przypadkach, gdy dy­strybutorzy występowali w charakterze agen­tów, komisantów lub przedstawicieli producen­tów. Istnieje tu oczywiście pewna różnica, lecz stosując analogiczne rozumowanie, Sąd Naj­wyższy mógłby przyjąć konkluzję, że gdy sprze­dawca posługujący się systemem POS nie ma tytułu własności do wprowadzonych na rynek produktów, jakiekolwiek ograniczenie powiąza­ne ze skomputeryzowanym systemem marke­tingu (POS) jest podobnie nieuzasadnione i bez­prawne .Analogicznie, jak w sprawach Northern Pacyfic Railway i Fortner Enterprises, Sąd Naj­wyższy może również orzec, że pewne formy marketingu produkcji ubocznej, w których za­sadnicza branża sprzedawcy i jego działalność w zakresie marketingu produkcji ubocznej nie są wystarczająco odseparowane, stanowią od­powiednik nielegalnej sprzedaży wiązanej oraz bezprawne użycie siły ekonomicznej w jednej branży dla ograniczenia konkurencji w drugiej lub obejmujące nielegalne układy wzajemne (reciprocity arrangements).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!