RÓŻNICA MIĘDZY FAKTAMI

Ale czy naprawdę jest jakaś różnica między faktem subiektywnym a obiektywnym? Dany fakt jest subiektywny bądź obiektywny w za­leżności od tego, jak jest użyty. Wspomniani profesorowie byli widocznie zaniepokojeni pro­cesem funkcjonowania systemu awansów uni­wersyteckich (czymś, co zupełnie mnie wówczas nie martwiło, tak więc — być może — własne nastawienie wpłynęło na moją reakcję).Zajmijmy się jednakże studenckimi opiniami o  profesorach. Relacja pewnego studenta, że ja­kiś profesor jest nudny, stanowi wyraz opinii tego studenta, a więc fakt subiektywny. Jeśli jednak okaże się, iż ten sam student w przeci­wieństwie do opinii swoich kolegów rozpo­wszechniał wieści, że dosłownie każdy profesor, z którym miał on do czynienia w ciągu czterech lat studiów był nudny, to taki fakt mówi coś o  samym studencie, a nie o profesorze; jest to obiektywny fakt, nie wymagający zbadania procesu myślowego studenta i wyciągania wnio­sków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!