ROZSĄDNY CZŁOWIEK

Tak samo jak to miało miejsce „z rozsądnym człowiekiem” w common law, sądy i organy administracyjne definiowały i nadawały w mia­rę upływu lat zmieniającą się treść takim okre­śleniom konstytucyjnym, jak „sprawiedliwy proces” (due process), „równa ochrona” (equal protection) i takim terminom ustawowym, jak „ograniczenie handlu” (restraint of trade)’. Or­gany wymiaru sprawiedliwości nie powinny więc mieć większych trudności z pojęciami „sprawiedliwego dostępu”, „rzetelnego ujaw­nienia informacji” i „czynienia słusznego użyt­ku , obowiązującymi w systemie publicznych usług komputerowych.Jeśli zasady te zostaną elastycznie zdefinio­wane i będą właściwie stosowane, to mogą one tak sterować potęgą systemu publicznych usług komputerowych, by zaspokajały nasze potrze­by i wzbogacały nasze życie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!