RZETELNOŚĆ INFORMACJI

Tak doszło do opracowania drobiazgowego a nieprecyzyjnego modus viven- di, przyznającego ochronę jednostce pod wa­runkiem, że nie jest ona osobą urzędową lub związaną z prasą oraz, jeśli nie kieruje się złym zamiarem. Kongres uchwalił ustawę o rzetelnej informacji kredytowej, strzegącej jednego typu prawa do ochrony sfery życia prywatnego, do­piero w cztery lata po promulgowaniu ustawy o  wolności informacji (Freedom of Information Act), który zapewnia społeczeństwu prawo do­stępu do pewnych kategorii danych. Ta ostatnia ustawa skupiła uwagę wokół innego i pod pew­nym względem równie trudnego problemu, a mianowicie sprawy racjonalnego pogodzenia potrzeby dostępu do informacji z ochroną takich praw majątkowych, jak tajemnice handlowe przedsiębiorstwa i informacje finansowe. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że pra­wa majątkowe zajmują wyższe miejsce w hie­rarchii wartości niż ochrona dóbr osobistych, lecz raczej, że ze względu na ogromną ilość da­nych uzyskiwanych przez agendy administracji rządowej ze świata byznesu (zwłaszcza w dzie­dzinie bezpieczeństwa i wydajności produkcyj­nej) trudno określić, ujawnianie jakiego zakre­su informacji leży w interesie publicznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!