SAME BANKI

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych roz­poznawał sprawę Starka w bezpośrednim postę­powaniu apelacyjnym i miał w związku z tym okazję do wydania bardzo interesującej i donio­słej opinii, która mogłaby rzucić nowe światło na ten trudny problem. Niestety jednak, dnia kwietnia 1974 r. sąd zdecydował uniknąć klu­czowych problemów z powodów procedural­nych. Reprezentujący prawdopodobnie dużo bardziej konserwatywne podejście sądu do pew­nych zagadnień i piszący uzasadnienie w imie­niu większości składu sędziowskiego w wyroku zapadłym przy sześciu głosach „za” i trzech „przeciw”, sędzia Rehnąuist  stwierdził, że:Same banki nie mogłyby stawiać zarzutu, iż zostały naruszone ich prawa konstytucyjne lub iż wymogi w zakresie składania sprawozdań nie były uzasadnione. Indywidualni ‚ posiadacze depozytów i Amerykański Związek Ochrony Praw Obywatelskich, nie mieli legi­tymacji procesowej, aby żądać wyjaśnienia tego pro­blemu. Nie wykazali oni bowiem faktu złożenia lub wycofania jakiegokolwiek wkładu przewyższającego 1000 dolarów, a więc takiej sumy, dla której wyma­gane jest złożenie doniesienia w stosunkach krajowych..

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!