ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW

Już następnego dnia, instytucje zajmujące się ściganiem przestępstw w całym kraju zaczęły zdawać sobie sprawę, że Croswell i jego kole­dzy faktycznie ujawnili imponujących rozmia­rów krajową konferencję gangsterską „na szczycie”. Uczestnicy przybyli z 15 stanów włą­czając Kalifornię, Texas i Florydę, a także z Kuby. Mogli się „poszczycić” bogatym reje­strem przestępstw (obejmującym zarówno ska­zania, jak i areszty) i wszyscy byli albo znany­mi przywódcami mafijnymi na swoich terenach, albo „pomagierami” lub osobnikami wiszącymi u klamki liderów organizacji przestępczych. Natychmiast też policja, agenci federalnej służ­by śledczej, szeryfowie, stanowa policja konna, prokuratorzy okręgowi i federalni, stanowe urzędy do spraw udzielania koncesji, komitety legislatur stanowych i federalnych oraz mnó­stwo innych instytucji, włączając w to organa prasowe i komitety obywatelskie, zaczęli do­ciekać, co zdarzyło się w Apalachin.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!