SEDNO PROBLEMU

Tak więc sednem problemu skomputeryzo­wanego banku informacji jest deprymujący wpływ na poczucie wolności przez sam fakt przechowywania wielkich ilości danych, nawet jeśli są one ścisłe, a także jeśli istnieje obowią­zek kontroli ich wykorzystania w przyszłości. Z tego względu, każde ostateczne rozwiązanie musi uwzględniać ograniczenie wzrostu liczby banków informacji, wyjąwszy te sytuacje i tyl­ko w tych granicach, kiedy przewidywane i możliwe do stwierdzenia korzyści wyraźnie przeważają nad nieuchronnym złem.Wielu znawców problemu banku informacji rozróżnia starannie dane badawcze i statysty­czne (dane generalne) od tych, które dotyczą możliwej do zidentyfikowania jednostki (infor­macje indywidualne). Wyniki badań opinii pu­blicznej i wyborów, statystyki zrzeszeń prze­mysłowo-handlowych i ankiety przeprowadzane wśród kierowców, które uzyskuje się bez iden­tyfikacji respondenta, są przykładami informa­cji generalnych (data-in-gross); akta personal­ne, kredytowe oraz kartoteki śledczo-kryminal- ne FBI są przykładami danych indywidualnych (transactional data).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!