SIEDZĄC PRZED EKRANEM

Telewidz siedzący przed ekranem może oglądać lekcję lub pokaz i być równocześnie poddany testowi zrozumienia problemu. Nauczanie przy pomocy komputera (Computer Aided Instruction), za pośrednictwem którego uczeń porozu­miewa się „tam i z powrotem” ze swym kom- puterem-nauczycielem, odbywa się w mieszka­niu ucznia. Dla pracującej żony lub męża co­dzienny kierat zakupów może stać się mniej nużący, a przed nabywcą lubiącym „przebierać, w towarze otworzą się realne możliwości, aby kupować z rozwagą, z możliwością porównywa­nia ceny i jakości towarów. Oznacza to zwięk­szenie do maksimum siły nabywczej. Instytuty badania opinii publicznej nie potrzebują dłużej ograniczać swych obserwacji do wybranych ka­tegorii grup wzorcowych, lecz mogą otrzymy­wać natychmiast odpowiedzi z milionów miesz­kań, uzyskując możliwość dokonywania analiz wedle kryteriów obszaru geograficznego, płci, wieku lub niemal każdej innej wybranej cechy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!