SPECJALNA GRUPA

Krajowe Stowarzyszenie Kupców-Detałistów NRMA (National Retail Merchants Association) również proponuje zespół norm technicznych, który, według oczekiwań projektodawców, bę­dzie przyjęty dla kodowania w celach handlo­wych i dla obsługi kart kredytowych. Aktual­nie, co roku używa się w detalu około 40 mi­liardów etykiet handlowych, przy czym zakłada się, że jeszcze przed 1979 r. liczba ta wzrośnie do 60 miliardów. Specjalna grupa robocza, po­wołana przez NRMA do spraw oznaczeń han­dlowych, dokładnie przestudiowała trzy sposo­by automatycznej identyfikacji towarów: wi­dzialne źródło światła, czarno-biały kod liniowy i kodowanie magnetyczne. W grudniu 1973 r. komitet roboczy stowarzyszenia wypowiedział się za rozpoznawaniem optycznym OCR (Optical Character Recognition) jako najbardziej pożą­daną techniką identyfikacji towarów dla po­trzeb obrotu hurtowego i detalicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!