SPECJALNY UKŁAD

Klientka zawarła specjal­ny układ, aby spłacać tę poważną kwotę przez okres kilku miesięcy; w tym czasie otrzymy­wała co miesiąc ostrzeżenie przerwania dopły­wu gazu i dodatkowe zawiadomienie, aby na to ostrzeżenie nie zwracała uwagi. Mimo to, cho­ciaż wnosiła regularnie uzgodnioną opłatę, usługi na jej rzecz zostały przerwane w poło­wie grudnia. Dopiero na interwencję pastora z miejscowego kościoła przedsiębiorstwo przy­znało się do błędu, wyraziło ubolewanie i wzno­wiło dostawę gazu.Błędy administracyjne i urzędnicze również powodowały nieprzyjemne niespodzianki dla klientów przedsiębiorstwa. Pewien świadek zeznał, że w dniu 30 grudnia otrzymał zawia­domienie, że zaopatrzenie jego mieszkania w gaz zostanie przerwane, jeśli nie zapłaci rachun­ku do dnia 4 stycznia. On również wysłał 30 grudnia, pocztą, swój indywidualny czek do przedsiębiorstwa, które potwierdziło i zrealizo­wało czek 3 stycznia. Mimo to 4 stycznia ga­zownia przestała świadczyć swe usługi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!